Bildbeskrivning

Sven Eriksson, Ordförande


 • Ordförande i styrelsen för Eriksson Invest Syd AB 1987- 2014
 • VD för Swedish Institute for development and administration in Lund AB 1991 -
 • Ordförande i styrelsen och VD för LM Bygg AB sedan 1971 -
 • Ordförande i styrelsen för Limhamns Värme och Sanitet HB 1975 - 
 • VD för CC Media AB 1987 -
 • Ordförande i styrelsen för Creomatic Biotech AB 2000 -2014
 • Ordförande i styrelsen för Industry and Technology Development in Lund AB 2002-2014
 • Ordförande i styrelsen för Gotic International AB, 1989 - 1994
 • Ordförande i styrelsen för Malmö Energi Invest AB 1983 -
 • Ordförande i styrelsen för Stiftelsen för Glashistorisk forskning 1998 -
 • Ordförande i Limhamns Mäklarbyrå HB 1983-
 • Styrelseledamot, skattmästare, i Tekniska Museiföreningen i Malmö 1990 - 2010

Gotic International AB

Nybyggnation under koncernens regi i Tyskland under 1990 - talet.

Byggnationer i bland annat Dortmund, München, Hannover och Stade. Kontor, lager, produktion, bostäder, butik. 


Bildbeskrivning

Bygget i Dortmund i full gång

Bildbeskrivning

Dortmund/Wetfalendamm Etapp 1

Bildbeskrivning

Hannover/Laatzen

 • Medlem i Malmö-Lunds Byggförening 1971-
 • Medlem i SBR
 • Medlem i Svenskt Näringsliv
 • Medlem i Sveriges Fastighetsägare Syd AB
 • Medlem i Sydsvenska Handelskammaren
 • Medlem i Skånska Ingenjörsklubben
 • Medlem i Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund, SSBS
 • Medlem i Malmö Börssällskap
 • Medlem i Thumatorps S:t Knuts gille
 • VD LM Gruppen AB 1994 -2014
 • VD för Sven Eriksson Invest AB 2011- 2014
 • VD för BSAE Invest AB 2011-

 

Bildbeskrivning

München, kontor/lager/produktion

Bildbeskrivning

Dortmund, kontorskomplex

Bildbeskrivning

Stade, den gamla hansastaden - fastighet med 16 bostadsrätter med lägenhetsytor på 40-77 kvadratmeter

Bildbeskrivning

Kontorshus

Bildbeskrivning

Hannover, inom Merkurpark, kontorshus. Stomme av betong, tegel som fasadmaterial, hög kontorsstandard

Bildbeskrivning

Dortmund, kontorskomplex på ca 22.000 kvadratmeter

Bildbeskrivning

Merkur Park

Bildbeskrivning

Kontorshus med lager och lätt produktion